Kontrola hidrantske mreže za gašenje požara

Na osnovu Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“ br. broj 111/09, 20/15 i 87/18), članovi 43. i 44. instalacije hidrantske mreže gašenje požara moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, sprovođenjem odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("Službeni glasni RS", broj 3/2018).

Kontrola instalacije hidrantske mreže gašenje požara obuhvata:
-Prvo kontrolisanje, i
-Periodično kontrolisanje

Prvo kontrolisanje se izvodi na osnovu projektne dokumentacije odobrene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije odmah posle ugradnje sistema za automatsko gašenje požara, a periodično kontrolisanje se izvodi svakih šest meseci.
Pored navedenog, vršimo i periodično ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti hidrantskih creva.

O rezultatima kontrole instalacije hidrantske mreže gašenje požara i periodičnog ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti hidrantskih creva izdajemo odgovarajuću ispravu.