Oprema za protivpožarne hidrante

Hidrantski ormari i oprema su sastavni delovi protivpožarne zaštite. Svaki hidrant mora biti opremljen hidrantskom opremom i ormarićem koji sadrži opremu kao što su mlaznice, hidrantski nastavci (kod podzemnih hidranata), ključevi za spojnice i otvaranje hidranta (T ključ, univerzalni ključ, ABC ključ, C ključ), creva.
U ponudi imamo sve što Vam treba od potrebne opreme, kao i same ormariće za hidrante i spojke (reducir, slepe spojke).

Zidni ormarić sa opremom

Ormarić za zidne hidrante

Ormarić za podzemne hidrante

ormarić za nadzemne hidrante

T Ključ

C Ključ

Univerzalni ključ

ABC Ključ

Nastavci za podzemne hidrante

Vatrogasna creva