Protivpožarni aparati

Prenosni protivpožarni aprati se izrađuju u skladu sa standardom SRPS Z.C2.035
Ovi aparati sa punjenjem od 1,2,3,6,i 9 kg praha koriste se za gašenje požara na:
-Putnickim automobilima (S-1A)
-Kombi i teretnim vozilima do 3.5t (S-2A, S-3A)
-Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama koriste se aparati S-6A i S-9A.

U ponudi imamo razne protivpožarne aparate, a ovo su neki od njih:

S1-A Protivpožarni aparat

Domet mlaza: 4.5m
Količina praha: 1 kg
Neprekidno vreme pražnjenja: ​9 s
Upotreba: u sopstvenim vozilima, taksijima, domaćinstvima.

S2-A Protivpožarni aparat

Domet mlaza: 4.5m
Količina praha: 2 kg
Neprekidno vreme pražnjenja: 9s
Upotreba: u sopstvenim vozilima, taksijima, domaćinstvima, kombi vozilima do 3.5t

S3-A Protivpožarni aparat

Domet mlaza: 5m
Količina praha: 3kg
Neprekidno vreme pražnjenja: 14s
Upotreba: u sopstvenim vozilima, taksijima, kombi vozilima do 3.5t, domaćinstvima.

S6-A Protivpožarni aparat

Domet mlaza: 6m
Količina praha: 6kg
Neprekidno vreme pražnjenja: 16s
Upotreba: U ​domaćinstvima, industrijskim objektima, skladištima, hotelima, garažama, stambenim zgradama, autobusima, kamionima, cisternama, vozovima, brodovima

S9-A Protivpožarni aparat

Domet mlaza: 6m
Količina praha: 9kg
Neprekidno vreme pražnjenja: 21s
Upotreba: U ​domaćinstvima, industrijskim objektima, skladištima, hotelima, garažama, stambenim zgradama, autobusima, kamionima, cisternama, vozovima, brodovima

S50-A Protivpožarni aparat

Domet mlaza: 9.8m
Količina praha:50kg
Neprekidno vreme pražnjenja: 55s
Upotreba: Najčešće se koriste na benzinskim pumpama i objektima većih površina

Protivpožarni aparat sa ugljen-dioksidom 5Kg

Domet mlaza: 6m
Količina CO2 gasa: 5kg
Neprekidno vreme pražnjenja: 14s
Namena: Namenjeni su za gašenje početnik požara klase: B,C i E

Protivpožarni aparati sa eko gasovima

Namena: Koriste se za gašenje požara u prostorijama koje sadrže osetljivu ili skupu opremu koja bi mogla biti uništena u slučaju primene drugih sredstava za gašenje požara kao što su voda, prah ili ugljen-dioksid. 

Najčešće se koriste u server sobama i kancelarijama sa kompjuterskom opremom.