Propisi i licence

Licence

Licenca za posebnu obuku Licenca za referentske poslove Licenca za projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara Licenca za izvodenje stabilnih sistema za gašenje požara Licenca za projektovanje stabilnih sistema za gašenje požara Licenca za kontrolisanje hidrantskih instalacija Licenca za kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara Licenca za kontrolisanje stabilnih sistema za gašenje požara

Propisi

01-Zakon o zaštiti od požara 02-Zakonski osnov za ZOP 03-Spisak srpskih standarda iz oblasti serijskih proizvedenih jednostavnih posuda pod pritiskom 04-Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme pod pritiskom i sklopova kod kojih je najveći dozvoljeni pritisak PS veći od 0.5 bar 05-Pravilnik o vatrogasno spasilačkoj službi i vatrogasno spasilačkom obezbeđenju na aerodromima Sl. glasnik-RS-br54-12 06-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara 07-Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom 08-Pravilnik o tehničkom zahtevu za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom 09-Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika 10-Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva 11-Pravilnik o bezbednosti mašina – ZAMENA za pravilnik o statičkom elektricitetu 12-Pravilnik o dopuni pravilnika o TN za pokretne i zatvorene sudove za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove 13-Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa 14-Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o skladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa Sl SFRJ 24-71 15-Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tecnosti i o skladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti 16-Pravilnik o izmenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita za glavni projekat ZOP-a.pdf 17-Pravilnik o izmenama pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara.pdf 18-Pravilnik o izmenama Pravilnika o pregledima opreme po pritiskom tokom veka upotrebe 19-Pravilnik o izmenanama i dopunama Pravilnika o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja 20-Pravilnik o izmeni pravilnika o tehničkim normativama za zaštitu visokih objekata od požara 21-Pravilnik o izmeni Pravilnika za vršenje posebne obuke 22-Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara 23-Pravilnik o načinu i uslovima overavanja merila 24-Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru 25-Pravilnik o organozovanju ZOP prema kategoriji ugroženosti od požara 26-Pravilnik o overavanju merila 27-Pravilnik o polaganju stručnog ispita za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta ZOP i posebnih sistema i mera ZOP 28-Pravilnik o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi 29-Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe 30-Pravilnik o profesionalnim VJ lokalne samouprave 31-Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za inspektore ZOP 32-Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje 33-Pravilnik o tehnickim normativima za električne instalacije niskog napona 34-Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara 35-Pravilnik o tehnickim normativima za izradu tehničke dokumentacije kojom moraju biti snabdeveni sistemi za otkrivanje požara 36-Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatr. vozila 37-Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica 38-Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 39-Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 40-Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju 41-Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara 42-Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom 43-Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen-dioksidom 44-Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva 45-Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru 46-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja od požara 47-Pravilnik o tehnickim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja 48-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri cišcenju sudova za zapaljive tecnosti 49-Pravilnik o tehnickim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 50-Pravilnik o tehnickim normativima za zaštitu visokih objekata od požara 51-Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom 52-Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija 53-Pravilnik o uslovima za bavljenje poslovima unapređenja zaštite od požara 54-Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila 55-Pravilnik o vrstama merila za koje je obavezno overavanje u vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja 56-Simboli zaštite od požara za tehničke prikaze 57-Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja 58-Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železnickom saobracaju