Kontrola mobilnih uređaja za gašenje požara (protivpožarnih aparata)

Na osnovu Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“ br. broj 111/09, 20/15 i 87/18), članovi 43. i 44. mobilni uređaji za gašenje požara moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, sprovođenjem odredbi tehničkih propisa, standarda i uputstava proizvođača.

Periodično kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara se izvodi svakih šest meseci.
O rezultatima kontrole mobilnih uređaja za gašenje požara izdajemo odgovarajuću ispravu.