Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

Na osnovu zakona zaštite od požara potrebno je izvršiti osnovnu obuku zaštite od požara i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i eksplozija na radnom mestu, postupkom u slučaju požara, upotrebom sredstava i opreme za početno gašenje požara kao i odgovornošću zbog nepridržavanja propisaih i naloženih mera zaštite od požara. Obuka se izvodi u skladu sa Programom osnovne obuke Naručioca usluge, odobrenim od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije.

Obuka radnika se izvodi na sledeci nacin:
-Predavanje iz oblasti zaštite od požara
-Testiranje radnika o obučenosti radnika iz oblasti zaštite od požara
-Praktična primena (upotreba aparata za gašenje požara)
-Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara vrši se pri zasnivanju radnog odnosa kao i jednom u 3. godine, a provera znanja jednom u godinu dana. Obuku vršimo po grupama na terenu ili u firme.
-O rezultatima obuke radnika iz oblasti zaštite od požara izdajemo odgovarajuću ispravu.

Licenca za posebnu obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara