Kontrola stabilnih sistema za gašenje požara i za hlađenje nadzemnih rezervoara


Na osnovu Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“ br. broj 111/09, 20/15 i 87/18), članovi 43. i 44. instalacije i uređaji za automatsko gašenje požara moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, sprovođenjem odredbi tehničkih propisa, standarda i uputstava proizvođača.
Kontrola stabilne instalacije i uređaji za automatsko gašenje požara obuhvata prvo i periodično kontrolisanje

Prvo kontrolisanje se izvodi na osnovu projektne dokumentacije odobrene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije odmah posle ugradnje sistema za automatsko gašenje požara, a periodično kontrolisanje se izvodi u periodima definisanim odgovarajućim standardima (nedeljna, mesečna, tromesečna, godišnja, petogodišnja kontrola).

Opremljeni smo i obučeni za kontrolu sledećih sistema za automatsko gašenje požara:
-Instalacija i uređaja za automatsko gašenje požara vodom (mokri i suvi sistemi)
-Instalacija i uređaja za automatsko gašenje požara gasom (inertni gasovi, sistemi sa ugljendioksidom)
-Instalacija i uređaja za automatsko gašenje požara penom
-Instalacija i uređaja za hlađenje nadzemnih rezervoara raspršenom vodom

O rezultatima kontrole stabilne instalacije i uređaja za automatsko gašenje požara izdajemo odgovarajuću ispravu.

Izvođenje stabilnih sistema za gašenje požara


Opremljeni smo i obučeni za izvođenje sledećih sistema za automatsko gašenje požara:
-Instalacija i uređaja za automatsko gašenje požara vodom (mokri i suvi sistemi)
-Instalacija i uređaja za automatsko gašenje požara gasom (inertni gasovi, sistemi sa ugljendioksidom)
-Instalacija i uređaja za automatsko gašenje požara penom
-Instalacija i uređaja za hlađenje nadzemnih rezervoara raspršenom vodom

Navedene istalacije izvodimo na osnovu projektne dokumentacije odobrene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije

Rešenje za kontrolu stabilnih instalacija i uređaja za gašenje požara